Firma Konstruktivno gradjevinski biro, skraćeno KGB, je osnovana 2014. godine kao zajednička vizija profesionalaca sa višegodišnjim iskustvom u izradi projekata konstrukcije i izvođenju svih vrsta radova iz oblasti građevinarstva.

Od samog početka je prepoznata kao pouzdan saradnik renomiranih arhitektonskih biroa i izvođačkih firmi što je rezultiralo sa više uspješno realizovanih projekata.

Firma kroz svoj rad implementira licencirane softvere i zalaže se za dosljedno poštovanje standarda kvaliteta radova i ugovorenih rokova, a zvanična potvrda toga je referentna lista izrađenih projekata i izvedenih radova.

U cilju održavanja kvaliteta usluga koje pruža, pored svojih kadrova, angažuje iskusne konsultante, saradnike i dobavljače, sa provjerenom stručnošću i dokazanim kvalitetima.

Vidoje Popara

Vidoje Popara

Direktor

Koordinator na svim fazama izvođenja kako na pojedinim vrstama radova tako i nad cjelokupnim objektom.

Zorica Popara

Zorica Popara

dipl.ing.građevinarstva

Dugogodišnje iskustvo na projektovanju, stručnom nadzoru, revizijama projekata, vođenju izgradnje objekata.

Mirko Aleksić

Mirko Aleksić

dipl.ing.građevinarstva

Kao spoljni saradnik, Mirko ima dugogodišnje iskustvo na vođenju i sinhronizaciji realizacije izgradnje velikih projekata, stručnom nadzoru, tehničkoj pripremi tenderske i projektne dokumentacije.

Maja Stijepović

Maja Stijepović

dipl.ing.građevinarstva

Maja ima dugogodišnje iskustvo na pripremi tenderske i tehničke dokumentacije, razradu detalja. Takodje, Maja obavlja sve administrativne poslove vezane za kompletiranje i sinhronizaciju faza i dinamiku izvođenja.