Projektovanje

U nastavku je samo mali pregled onoga što smo projektovali…

ADDAX HOTEL SA DEPANDANSIMA

Glavni projekat konstrukcije  u saradni sa projektantskom firmom “Studio K”

Zona A u zahvatu LSL ”Mljekavica” – KO Reževići, Opština Budva

CONDO HOTEL SA DEPANDANSIMA –  A, B sa uredjenjem terena

Glavni projekat konstrukcije  u saradni sa projektantskom firmom “Studio K”

KO Reževići, Opština Budva

T2 TURISTIČKO NASELJE- Durmitor hotel sa  vilama

Glavni projekat konstrukcije revizija i projektantski nadzor konstrukcije u saradni sa projektantskom firmom “Studio K”

KO Žabljak I, u zahvatu Državne studije lokacije  “Ivan Do” – Opština Žabljak

GRADSKI STADION – Cetinje

Glavni projekat konstrukcije za objekat u funkciji sporta i rekreacije – GRADSKI STADION Cetinje

2016, investitori: PRIJESTONICA CETINJE i DIREKCIJA ZA INVESTICIJE I RAZVOJ

Porodična kuća – Gatalo

Glavni projekat konstrukcije za objekat Porodična kuća – Gatalo

Lokacija: Đenovići, Herceg Novi

Terminal luka Bar

Glavni projekat konstrukcije za Terminal luka Bar

HOTEL “A” Kolašin 1450 Kolašin

Glavni projekat konstrukcije za objekat HOTEL “A” Kolašin 1450

Kolašin