Revizija i nadzor

T2 TURISTIČKO NASELJE- Durmitor hotel sa vilama

Glavni projekat konstrukcije revizija i projektantski nadzor konstrukcije u saradni sa projektantskom firmom “Studio K”

KO Žabljak I, u zahvatu Državne studije lokacije  “Ivan Do” – Opština Žabljak